Company Logo English Language  German Language  Polish Language  
 
Home Główna Home
Company O Firmie Company
Contact Kontakt Contact
Impressum Impressum Impressum
 
 
 
PRODUKTY I USŁUGI
 
Oprogramowanie indywidualne
• Oprogramowanie wbudowane
• Systemy czasu rzeczywistego
• Komputery pokładowe pojazdów
• Diagnostyka komputerów pokładowych pojazdów
 
Analiza oprogramowania i procesów
• Analiza
• Rozwiązywanie problemów
• Stabilność oprogramowania
 
Projektowanie
• Specyfikacjia
• Wymagania
• Tworzenie rozwiązań
 
DocGen
• Tworzenie specyfikacji i wymogów
• Zarządzanie wymogami
• Planowanie projektowe
• Analiza oprogramowania
 
DebugTOOL
• Narzędzie do debugowania oraz śledzenia zmiennych w systemach wbudowanych
• Łatwa integracja
• Kompatibilne z XCP
• Użyteczne podczas rozwijania oraz testowania aplikacji
 
Embedded BIOS
• BIOS niezależny od procesore
• Uproszczone tworzenie aplikacji
 
ROZWÓJ
 
Ingenieurbüro Peter Jehle towrzy profesjonalne usługi i rozwiązania dla rozwoju oprogramowania wbudowanego i tym podobnych
• Rozwój oprogramowania dla jednostek kontrolnych w przemyśle motoryzacyjnym.
• Analiza i doskonalenie istniejących komponentów oprogramowania.
• Ekspansja i rozwój komponentów oprogramowania.
• Obszerna analiza błędów w złożonych systemach.
• Istotny Bus-system
• Integracja naszych programów debugujących daje użytkownikowi dostęp do interfejsu XCP do debugowania oraz rozwoju usług.
• Integracja naszego BIOSu wbudowanego. Użytkownik koncentruje się na swojej aplikacji. Modułowe interfejsy oprogramowania i narzędzia gwarantują możliwość ukorzystania użytych rozwiązań w różnych implementacjach.
 
PLANOWANIE I WDRAŻANIE
 
Ingenieurbüro Peter Jehle ma duże doświadczenie w branży dzięki czemu oprogramowanie jest najwyższej jakości. CMM nie jest tylko spółką, ale żywą kulturą. Jakość rozwoju wysokiej jakości oprogramowania. Wykorzystujemy specjalne narzędzie (DocGen), które łączy planowanie z realizacją projektu.
• Wymagania i specyfikacjie automatycznie integrujące się planowanym projektem.
• Śledzenie postępów jest wbudowane w kod źródłowy.
• Prosty plan w tworzeniu złożonych dokumentacji i zarządzaniu nimi.
• Problemy i kwestie zostały określone w planowaniu.
• Tworzenie bardzo szczegółowych specyfikacji interfejsów komunikacyjnych do kodu.
• Interfejsy umożliwiające stał dostęp do danych kodu wykorzystywanych podczas realizacji projektu.
• Zadania związane z rozbudową są opisane w kodzie.